Trào ngược dạ dày thực quản ở người trưởng thành: Triệu chứng, nguyên nhân và điều trị

GER Là gì?

Trào ngược dạ dày thực quản (Gastroesophageal reflux/GER) xảy ra khi axit có trong dạ dày trào ngược vào thực quản.

Axit dạ dày tiếp xúc với thực quản có thể gây ra ợ nóng, còn gọi là đa toan dịch vị (acid indigestion).

Read more