Tiêu chảy mạn tính ở trẻ em: Triệu chứng, nguyên nhân và điều trị

Tiêu chảy mạn tính ở trẻ em là gì?

Tiêu chảy mạn tính là đi ngoài phân (stools) lỏng nhiều nước từ 3 lần trở lên trong một ngày kéo dài ít nhất 4 tuần. Trẻ em bị tiêu chảy mạn tính có thể liên tục đi ngoài phân lỏng nhiều nước hoặc lúc bị lúc không. Tiêu chảy mạn tính có thể ảnh hưởng đến trẻ ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Tiêu chảy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn gọi là tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp tính, một vấn đề phổ biến ở trẻ em, thường chỉ kéo dài vài ngày và tự biến mất.

Read more

Tiêu chảy: Triệu chứng, nguyên nhân và điều trị

Tiêu chảy là gì?

Tiêu chảy là đi đại tiện ra phân lỏng nhiều nước ba lần trở lên một ngày. Tiêu chảy có thể là cấp tính, dai dẳng hoặc mạn tính:

  • Tiêu chảy cấp tính là tình trạng phổ biến điển hình kéo dài 1 hoặc 2 ngày và tự hết.
  • Tiêu chảy dai dẳng kéo dài hơn 2 tuần và dưới 4 tuần.
  • Tiêu chảy mạn tính kéo dài ít nhất 4 tuần. Các triệu chứng tiêu chảy mạn tính có thể liên tục hoặc xuất hiện rồi biến mất.

Read more