Tại sao đường gây sâu răng?

Có lẽ ngày nay ai cũng biết kiến thức căn bản là đường không tốt cho răng, nhưng trước đây thì không như vậy.

Thực ra, khi nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle lần đầu phát hiện ra rằng những đồ ăn ngọt như quả sung mềm có thể gây sâu răng thì thậm chí còn chẳng có ai tin lời ông ấy.

Read more