Niềm tin và cách chăm sóc truyền thống trong giai đoạn sau sinh ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc: nghiên cứu định tính

Tóm tắt

Bối cảnh

Zuo yuezi (tháng ở cữ) là tháng sau sinh ở Trung Quốc có liên quan đến nhiều niềm tin và cách chăm sóc theo truyền thống. Chúng tôi tìm hiểu tình trạng ở cữ hiện tại của phụ nữ sau sinh từ góc độ xã hội, văn hóa và y học phương Tây.

Phương pháp

Chúng tôi đã phỏng vấn thành viên gia đình (36) và nhân viên y tế (8) ở tỉnh Phúc Kiến, chọn một thị xã nông thôn và một thành phố đang phát triển nhanh. Chúng tôi hỏi về niềm tin truyền thống và hành vi sau sinh của họ. Chúng tôi dùng một phương pháp tiếp cận theo khung (framework approach) để xác định những chủ đề chính. Chúng tôi đã phân loại hành vi ghi nhận dựa trên ảnh hưởng rất có thể diễn ra đối với sức khỏe, căn cứ vào tiêu chuẩn phương Tây.

Kết quả

Người tham gia ghi nhận rằng zuo yuezi (tháng ở cữ) thường diễn ra tại các gia đình nông thôn và thành thị để giúp người mẹ hồi phục và bảo vệ sức khỏe sau này của cô ấy. Zuo yuezi (ở cữ) bao gồm: các biện pháp ăn uống như là ăn nhiều hơn và tránh đồ ăn lạnh; các biện pháp hành vi như là ở trong nhà, tránh làm việc nhà và hạn chế khách đến thăm; các biện pháp vệ sinh như là cấm tắm và vệ sinh răng miệng và những cách làm liên quan đến em bé mới sinh như là cho ăn bổ sung, cho dùng cây kim ngân. Người tham gia ghi nhận rằng những lý do chính để họ trung thành với những cách làm này là vì tôn trọng truyền thống và làm theo lời khuyên bảo của những người lớn tuổi. Được phân loại đối lập với các tiêu chuẩn y học phương Tây, một số cách làm khi ở cữ (zuo yuezi) có lợi, gồm ăn nhiều hơn, ăn thức ăn giàu đạm, tránh làm việc nhà và vệ sinh âm hộ cùng vùng đáy chậu hàng ngày. Một số phụ nữ cho biết họ có cho trẻ ăn bổ sung mặc dù ở cữ nhấn mạnh cho con bú.

Kết luận

Zuo yuezi (tháng ở cữ) là một tục lệ quan trọng ở tỉnh Phúc Kiến. Về mặt y học, hầu hết các cách chăm sóc sau sinh đều có lợi, và nhân viên y tế có thể áp dụng chúng nhằm tăng cường sức khỏe cho phụ nữ sau sinh trong giai đoạn này. Cần có thêm nghiên cứu về những cách chăm sóc sau sinh tiềm năng có hại mà đã được ghi nhận như là cho trẻ sơ sinh ăn bổ sung.

Read more

Thực hành chăm sóc hậu sản cho phụ nữ sau sinh và những yếu tố ảnh hưởng ở ba khu vực của Hồ Bắc, Trung Quốc

Tóm tắt

Bối cảnh

‘Ở cữ’ là truyền thống về phong tục chăm sóc hậu sản cho phụ nữ Trung Quốc sau sinh. Nghiên cứu hiện tại có mục tiêu là khám phá thực hành ăn uống và chăm sóc y tế hậu sản của phụ nữ sau sinh và xác định những yếu tố ảnh hưởng trong ba khu vực được chọn của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Read more