Tìm hiểu về ba loại Vitamin B: Axit Folic, Vitamin B6, và Vitamin B12

Một trong những tiến bộ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận các loại vitamin là việc phát hiện ra sự thiếu hụt axit folic, một trong 8 loại vitamin B, có liên quan đến các dị tật bẩm sinh chẳng hạn như nứt đốt sống và não phẳng.

Read more