mang thai sau sinh

Ảnh hưởng của can thiệp giáo dục dinh dưỡng và y tế đối với niềm tin và cách chăm sóc hậu sản của phụ nữ: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng

Tóm tắt “Tháng ở cữ” là truyền thống của người Trung Quốc về các phong tục chăm sóc phụ nữ trong giai đoạn hậu sản. Có nhiều nghiên cứu chỉ …

Ảnh hưởng của can thiệp giáo dục dinh dưỡng và y tế đối với niềm tin và cách chăm sóc hậu sản của phụ nữ: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng Đọc thêm »