Ăn uống & Tâm lý

Kiến thức dinh dưỡng, thói quen ăn uống và thái độ sức khỏe của sinh viên đại học Trung Quốc (một nghiên cứu cắt ngang)

Tóm tắt sơ lược Bối cảnh Trước đây chúng tôi đã chỉ ra rằng lối sống bất thường của nữ sinh Nhật Bản có liên quan đáng kể đến mong …

Kiến thức dinh dưỡng, thói quen ăn uống và thái độ sức khỏe của sinh viên đại học Trung Quốc (một nghiên cứu cắt ngang) Đọc thêm »