ẩm thực

Vai trò của chế độ ăn uống truyền thống Nhật Bản Washoku trong các mô hình ăn uống lành mạnh và bền vững trên thế giới

Tóm tắt Khi thu nhập toàn cầu tăng đều, chế độ ăn uống truyền thống đã bị thế chỗ bằng chế độ ăn uống thường có nguồn gốc động vật …

Vai trò của chế độ ăn uống truyền thống Nhật Bản Washoku trong các mô hình ăn uống lành mạnh và bền vững trên thế giới Đọc thêm »