Đức Anh - BTV

Kiến thức dinh dưỡng, thói quen ăn uống và thái độ sức khỏe của sinh viên đại học Trung Quốc (một nghiên cứu cắt ngang)

Tóm tắt sơ lược Bối cảnh Trước đây chúng tôi đã chỉ ra rằng lối sống bất thường của nữ sinh Nhật Bản có liên quan đáng kể đến mong …

Kiến thức dinh dưỡng, thói quen ăn uống và thái độ sức khỏe của sinh viên đại học Trung Quốc (một nghiên cứu cắt ngang) Đọc thêm »

Thực phẩm lên men, hệ vi sinh vật trong cơ thể người và sức khỏe tinh thần: kinh nghiệm cổ xưa phù hợp với tâm thần học dinh dưỡng

Việc chủ đích áp dụng cách thức lên men vào quá trình chế biến đồ ăn và thức uống, với tư cách là một biện pháp để đem đến cảm …

Thực phẩm lên men, hệ vi sinh vật trong cơ thể người và sức khỏe tinh thần: kinh nghiệm cổ xưa phù hợp với tâm thần học dinh dưỡng Đọc thêm »

Ảnh hưởng của can thiệp giáo dục dinh dưỡng và y tế đối với niềm tin và cách chăm sóc hậu sản của phụ nữ: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng

Tóm tắt “Tháng ở cữ” là truyền thống của người Trung Quốc về các phong tục chăm sóc phụ nữ trong giai đoạn hậu sản. Có nhiều nghiên cứu chỉ …

Ảnh hưởng của can thiệp giáo dục dinh dưỡng và y tế đối với niềm tin và cách chăm sóc hậu sản của phụ nữ: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng Đọc thêm »